Search event
Search in radius 0 kilometers

Polityka prywatności

  Informacje Ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady wykorzystania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.joggas.com.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich stron i serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, a także kont na portalach społecznościowych administrowanych przez RTGF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni [dalej łącznie jako Serwis lub Serwisy].
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest RTGF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska) przy ul. Lipowej 37C lok. 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca numer KRS 0000794598, NIP 5862346785, REGON 383874251 [dalej jako RTGF].
 2. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Serwisów ma dla RTGF znaczenie priorytetowe, w związku powyższym RTGF dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Serwisów mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Serwisów.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisów.
 4. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Serwisów RTGF przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, wizerunek Użytkownika, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisów RTGF gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 6. RTGF przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie przez RTGF jest dobrowolna, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji Serwisów jak np. założenie konta w Serwisie, czy możliwość komentowania treści dostępnych w Serwisach.
Prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów
 1. W związku z przetwarzaniem przez RTGF danych osobowych każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych, -żądania sprostowania swoich danych osobowych, -żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, -żądania usunięcia swoich danych osobowych,  w przypadku jeśli RTGF nie będzie zobowiązana przepisami  prawa do ich przetwarzania, -przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez RTGF.  
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane prze RTGF w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 
 1. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Użytkownik Serwisu może zwrócić się do RTGF w formie wiadomości email wysłanej na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby RTGF (RTGF Sp. z o.o., ul. Lipowa 37C lok. 5, 81-572 Gdynia, Polska). W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym RTGF za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim.
Cookies
 1. RTGF korzysta z Plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Dzięki temu RTGF będzie mogła cały czas ulepszać Serwisy.
 3. W ramach działania Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w urządzeniu Użytkownika. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
Google Analitycs
 1. Ponadto w celach statystycznych i analitycznych RTGF korzysta z Google Analitycs, gemiusTraffic oraz Megapanel PBI/Gemius. Dzięki tym narzędziom RTGF ma możliwość uzyskania informacji dotyczących statystyk oglądalności, informacji o ruchu w Serwisie, podstawowych danych demograficznych itd. Ponadto Google Analitycs umożliwia również tworzenie zbiorczych raportów zainteresowań. Dane te mają charakter statystyczny i w żaden sposób nie można ich wiązać z konkretnymi użytkownikami ani też adresami IP. Dane te są przez RTGF wykorzystywane w celu analizy zachowania Użytkowników, którą ma na celu optymalizację i ulepszenie prowadzonych przez nas Serwisów
 
Login to your account

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.